Πρακτικά Σεμιναρίου με θέμα «Παρόν & Μέλλον στον σχεδιασμό προσόψεων κτιρίων μεγάλης επισκεψιμότητας» - 19/06/18

 

Φωτογραφίες Σεμιναρίου

 


Πρακτικά Συνεδρίου "Άνθρωπος, Κέλυφος, Μέλλον" – 16/10/2014

 

Ομιλίες

 

Φωτογραφίες Συνεδρίου