ΑΝΘΡΩΠΟΣ – ΚΕΛΥΦΟΣ – ΜΕΛΛΟΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ

«ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ»

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΙΑ, Τρίτη 19 Ιουνίου 2018

Σε συνέχεια του επιτυχημένου συνεδρίου ΑΝΘΡΩΠΟΣ – ΚΕΛΥΦΟΣ – ΜΕΛΛΟΝ, η εταιρία Elval Colour οργανώνει σεμινάριο με αντικείμενο:

  • Παρόν & Μέλλον στον σχεδιασμό προσόψεων κτιρίων μεγάλης επισκεψιμότητας
  • Διεθνείς πρακτικές στην πυροπροστασία κτιρίων και πιστοποιήσεις υλικών
  • Υπόθεση Grenfell Tower

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Ιουνίου, από τις 09.30 έως τις 15.30, στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΙΑ (Λεβίδου 13 & Όθωνος 100, Κηφισιά).

Στόχοι

  • Η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινότητας αρχιτεκτόνων, μηχανικών και κατασκευαστών, για θέματα που άπτονται στον σύγχρονο σχεδιασμό προσόψεων κτιρίων μεγάλης επισκεψιμότητας.
  • H παρουσίαση βέλτιστων διεθνών πρακτικών σχεδιασμού και κατασκευής σε σχέση με την πυροπροστασία των κτιρίων.
  • Η διερεύνηση δυνατοτήτων στη χρήση των υλικών και τον ενεργό τους ρόλο στην πυρασφάλεια κτιρίων.

Η θεματολογία θα αναπτυχθεί από Έλληνες και ξένους ομιλητές.

Συμμετέχουν
Αρχιτέκτονες, μελετητές έργων, μηχανικοί, κατασκευαστές, φοιτητές αρχιτεκτονικών σχολών, εκπρόσωποι επιχειρηματικού κόσμου.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, παρακαλώ επισκεφθείτε το www.facade-conference.com ή επικοινωνήστε στο 210 4512000.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ENERGY LINE